PŘENECHÁNÍ


PŘENECHÁNÍ

Nadace Priapo dosahuje svých cílů v souladu s jasnými, přesnými a transparentními pravidly, poněvadž se soustředí na organizaci a manažerské aktivity, rozhodla se nechat se inspirovat „Úmluvou o právech dítěte“, Chartou hodnot“ a „Etickým financováním“.

CO ZANECHAT PRIAPU

  • Peněžní částku, cenné papíry, akcie, investiční fondy

  • Movitý majetek jako např. umělecká díla, šperky, nábytek

  • Nemovitosti jako byt, pozemek, budova

  • Celý majetek

  • Životní pojistku

 

JAK SEPSAT ZÁVĚŤ

  • Závěť může být sepsána kdykoliv

  • Vždy ji můžete upravit, zrušit nebo ji nahradit jinou, bude platná až při zahájení dědického řízení

  • Závěť může být napsána ručně nebo formou veřejné listiny (sepsána notářem za přítomnosti svědků)