Thompson & Grace Medical city


sezione

Thompson & Grace Medical city

t&c_logo

The vision of Vizí Thompson & Grace Medical City (TGMC) je vybudovat špičkové lékařské město, které by bylo centrem hospodářské aktivity se zapojením místní komunity, místem pro učení a zvyšujícím se přístupem ke zdravotní péči vysoké kvality. Posílením komunity, která se bude věnovat změně pohledu na zdravotní péči napříč subsaharskou Afrikou , zvýší TGMC standard zdraví obyvatel a zajistí ekonomický a sociální výnos pro své investory a místní obyvatelstvo.

“Počet pacientů se speciální péčí se odhaduje na 61 milionů s celkovými výdaji přibližně 18,26 mld. USD.”

OUR MISSION

Misí Thompson&Grace Medical City je podpořit podmínky zdravotní péče v Nigérii poskytnutím přístupu k důvěryhodné síti špičkových zdravotních odborníků. Navíc vytvořením spolehlivého zdravotního systému usiluje Thompson&Grace Medical city o zlepšení životů Nigerijců a zdravotních podmínek v regionu.


Otevřít novou nemocnici pro matky a děti & a obor specializované péče pro dospělé

SUSTAINE GLOBAL INC – VERAGON – INTCOM TRADE

Afaha-Obong (Nigérie)

Z hlediska počtu obyvatel a hrubého domácího produktu představuje Nigérie největší trh v Africe. Každopádně nigerijský zdravotní systém neodpovídá v současné době potřebám obyvatel. Zoufalé zdravotní disproporce přetrvávají a mnozí Nigerijci nemají přístup k odpovídající zdravotní péči vysoké kvality v zemi. Výsledkem je, že tisíce Nigerijců opouštějí každoročně zemi, aby hledali zdravotní péči v cizině coby zdravotní turisté, kde utratí přes 1 mld. USD. Prchající zdravotní turisté představují pouze malé procento populace, ale znamenají větší potřebu v zemi.

CO TO DĚLÁME

•Implementace bude vyžadovat dvoukolejný přístup zahrnující zdravotní péči a komponenty vybavení lékařského města, každý s mnohonásobnou fází.
• Tým Thompson & Grace udělal významný pokrok směrem ke své vizi a má volnou cestu k úspěšnému spuštění lékařského města v Nigérii.
• Marketingová strategie posílí misi zajišťování špičkové zdravotní péče a prosadí informovanost spotřebitele.
• Jedinečné příležitosti představené různými oblastmi lékařského města poskytují motivaci pro různé skupiny investorů.

87.455

Kontrol ročně

11.609

Pacientů ročně

400

Lůžek

469.435

m2

Thompson & Grace – Medical City Donation Form

Select Payment Method Loading...
Personal Info

Donation Total: €1