Genuit


134989679

Genuit

VELKÝ ZÍTŘEK DĚTEM


Genuit je hlavním projektem nadace Priapo. Je to rozmanitý etický objekt, jehož principy staví na práci nadace samotné. Genuit odmítá jakoukoli formu diskriminace založené na pohlaví, sexuální orientaci, etnické příslušnosti, národnosti, politické příslušnosti, věku a postižení.
Genuit je příležitostí pro otce, kteří musí vychovat děti, realizovaný projekt, poroste spolu s nimi.

“Genuit nepřesvědčuje, Genuit je způsob přemýšlení o budoucnosti očima budoucnosti: očima dětí, které jednou budou budoucnost“

MISSION

Genuit považuje za svou prioritu realizaci projektů v praxi. Z tohoto důvodů také rozvíjí své činnosti společně s jinými subjekty nebo společnostmi, se základním cílem umožnit přístup k úvěru subjektům sociální ekonomie, ať už jsou neziskoví či ziskoví, hodnotit podniky, lidi a projekty zejména na základě jejich schopnosti produkovat na prvním místě „sociální hodnotu“ pro děti.

Realizace projektů na podporu lokálních komunit

V zemích třetího světa 3 ze 4 osob umírají ještě před dovršením 50 let. Kvůli absenci základních potřeb jako pitné vody doma nebo lékařské služby, u třetiny lidí žijících v nejchudších oblastech světa je předpokládaná délka života 40 let. V těchto zemích dnes činí dětská úmrtnost, která již v industrializovaných oblastech vlastně vymizela, stále 4 z 10 úmrtí. Mateřská úmrtnost (v období těhotenství či při porodu) má na svědomí milion žen ročně, 99% z nich v zemích třetího světa. Odhaduje se, že zhruba 800 milionů lidí na světě nemá odpovídající domov a v mnoha velkých městech žije většina z nich ve špatných čtvrtích nebo přímo na chodníku.

CO DĚLÁME

• Podporujme růst a meritokracii, prostřednictvím mechanismu, který oceňuje podniky, které investují do lidského kapitálu.
• Díky managementu, který dbá o sociální a ekologické aspekty se zavazujeme předcházet případným škodám a environmentální nerovnováze, které by mohly být zapříčiněny naším institutem a/nebo příjemci našich prostředků.
• Prostřednictvím etického a zodpovědného využití peněz podporujeme mír, hledání spravedlnosti – zejména na ekonomickém poli – otevřenost k dialogu a debatě.
• Podporujeme uspokojení primárních potřeb a implementaci projektů, které zvyšují kvalitu a přístup ke společným prostředkům a které nejsou v konfliktu se společným zájmem.

1.000.000

Žen zemře každý rok při porodu

800.000.000

Lidí bez domova

795.000.000

Hladovějících lidí

100.000.000

Podvyživených dětí

Genuit

Select Payment Method Loading...
Personal Info

Donation Total: €1