PRIAPO “Πρίαπος”

Bohyně starých Řeků, symbol sexuálního instinktu, mužské reprodukční síly, plodnosti a úrodnosti přírody, hlavní centrum kultu Priapa bylo Lampsaco Hellespont, kde se šířil a vzkvétal zejména v období helénském a románském. Syn Dionýsa a Afrodity, každý rok by obětován jeden osel, podle rituálu zavedeného Priapem. Jeho kult byl silně spojen se zemědělstvím a ochranou stád, ryb, včel a zeleninových zahrad. V Itálii byl uctívaný zejména ochránce sadů a zahrad, kde bývá zobrazován výrazným falickým způsobem.

MISE

Záměrem Nadace Priapo je poskytnout přístup k úvěru pro nejslabší sociální skupiny a pro nejvíce znevýhodněné oblasti, s cílem vytvořit některé projekty, kterými by se lidé aktivně a zodpovědně účastnili sociálního, ekonomického a politického veřejného růstu, i proto, aby byl zajištěn dostatečný růst pro děti. Nadace je založena na etickém financování, které je schopno zajistit nestranný ekonomický rozvoj, který by respektoval lidská i environmentální práva a zároveň by udržel poctivý obsah obnovy ekosystému.

NAŠE HODNOTY

Ve vztahu k příjemcům úvěrů se nadace zavazuje být transparentní a objektivní při analýze úvěrové kontroly, vyhodnotit projektovou proveditelnost, která musí být financována nejen podle majetkových a ekonomických kritérií, ale také podle jejich schopnosti vytvářet skutečné výhody pro oblast, kde jsou tyto dosaženy, a prvním místě musí být zohledněna práva dětí. Nakonec se rozhodla zavázat i k podpoře růstu obchodu a procesu sociální odpovědnosti financovaných organizací tím, že dohlíží na veškeré jejich vztahy podle kritéria srozumitelnosti, pohotovosti a efektivity služeb.

TRANSPARENTNOST
UDRŽITELNOST
ETICKÉ FINANCOVÁNÍ
img

MÁTE OTÁZKY?

Prosím, kontaktujte nás Kontaktovat

Kontaktujte nás

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU NOVINEK

Mějte aktuální informace o všech aktivitách a novinkách týkajících se naší nadace. Budeme Vás informovat o projektech, novinkách a událostech, které by Vás mohly zajímat.


Přispějte

Přispějte

Select Payment Method Loading...
Personal Info

Donation Total: €0